Hur går det till att migrera mail till Vildmarksdata

Den här artikeln förklarar lite generellt hur det går till att migrera epost från en annan leverantör till Vildmarksdatas IMAP-server eller till Office 365. Det är bara själva epostkontona inkl mappar och meddelanden som migreras.

Förberedelser
För att förenkla så är det bra att kolla upp några saker innan man börjar med själva migreringen.

 • Hur många och hur stora konton är det som ska migreras? Många konton eller konton på flera GB kan göra att migreringen krånglar och tar extra lång tid.
 • Vad har kunden för paket idag - är det tillräckligt stort för alla konton? (beroende på paket så kan det finnas begränsningar i storlek både per konto och totalt)
 • När passar det att göra migreringen? Välja en vecka och dag(ar) då det inte är kritiskt med tillgång till epostmeddelanden

Genomförande (lite förenklat)

 1. DNS bör ligga hos Vildmarksdata, alternativt att vi får inloggningsuppgifter till annan leverantör så att vi kan ändra MX-pekarna (det som pekar ut vilken epostserver som ska ta emot)
 2. Kunden lämnar över lista med alla epostkonton (inkl ev alias) med tillhörande lösenord till Vildmarksdata
 3. Kunden meddelar Vildmarksdata vilken adress det är till epostservern där kontona ligger
 4. Vi sätter igång test-migrering för att kunna kolla att alla lösenord är korrekta osv
 5. Det migreringen gör är att ansluta med IMAP till epostservern hos nuvarande leverantör och läser över allt till motsvarande konton på Vildmarksdatas epostserver (eller hos Microsoft om det är O365-konton). Fungerar likadant som när Outlook eller en mobil ansluter till en epostserver - all epost synkas till enheten som i det här fallet är vår/Microsofts epostserver
 6. Vi låter migreringen köra tills vi ser att allt verkar vara migrerat.
 7. MX-pekarna ändras och det brukar ta några timmar innan det slagit igenom överallt. Under tiden kan epost levereras både till "gamla" epostleverantören och direkt till Vildmarksdata/O365
 8. Kunden ställer in sina klienter till att hämta och skicka epost via Vildmarksdatas server (eller via O365 om man migrerar dit)
 9. Migreringen får vara igång tills vi ser att det slutat komma in meddelanden till gamla leverantören
 10. Migreringen avslutas
 11. Kunden ser till att alla konton och epostdomänen raderas hos gamla leverantören, annars finns risk att epost via den servern stannar kvar där.
 12. Kunden ansvarar själv för att ev säga upp avtal mm hos andra leverantörer.

Här finns en zippad Excel-fil som kunden fyller i med alla uppgifterna: klicka här för att ladda ned filen

Detta är en extratjänst som vi tar betalt för, kontakta oss för prisuppgift.
Kontakta oss om du även har kalender och/eller kontakter som du vill behålla.

Hjälpte svaret dig? 0 användare blev hjälpta av detta svar (0 Antal röster)