Planerat underhåll Agendado
Prioridade - Média Afectando Servidor - IceWarp

Vi kommer att bygga om en diskcache för att höja prestandan på filsystemet som mailen lagras på. Alla mailtjänster kommer att stängas ner under ca fem-tio minuter. Små störningar kan förekomma efter det.

Estados dos Servidores

Poderá encontrar em baixo o estado geral dos servidores em tempo real, onde poderá verificar se existe algum problema conhecido.

Servidor HTTP FTP POP3 Informação do PHP Carga do Servidor Uptime
a-vaia-cloud
Informação do PHP
IceWarp
Informação do PHP
se.vkube.cloud
Informação do PHP