Ändra i DNS-zonen

Du hanterar din DNSzon från kundzonen.

Logga in som vanligt och gå sedan in på Tjänster > Mina tjänster.

Klicka på tjänsten VAIA DNS.
Välj din domän under rubriken my zones och klicka på den för att göra ändringar.

Redigera record/pekare


För att ändra en zonpekare, klicka på "de små punkterna"- längst till höger på aktuell pekare och välj "Change dns-record"
Obs! Du kan bara ändra det som står i fältet Data.

För att ändra Name eller Type måste du skapa en ny post. Glöm inte att ta bort den gamla.

Skapa nytt dns-record

Tryck på knappen Add DNS record
Välj först type, t.ex A (IPV4)
Ange namnet, vanlig förekommande för A-records är t.ex www eller @ för "allt". OBS! om du vill ha @ ska du skriva INGENTING i fältet för namn, så skapas @ per automatik. Om du manuellt skriver in @ så får du ett felmeddelande när du skapar zonen.
Ange datat, i det här fallet ett IP-nummer
För att spara tryck add DNS-Record

Radera records eller pekare

För att ta bort en pekare, klicka på "punkterna till höger"-knappen och välj Delete.

Skapa http(s) redirects

I DNS-Zonen kan du också skapa redirects från din domän till en annan domän om du vill. Det gör du genom att klicka på Add redirect och anger från och till domän. Du kan också ange underkataloger
t.ex when accessing (Skriv inget i rutan om det gäller hela din domän - > redirect to https://minkompisdomain.se/minundersida/

Du kan också skapa specifika redirects som t.ex intranet som redirectar till en intranettjänst på en tredjepartsdomän.

Att tänka på och vanliga fallgropar vid dns-editering

1. Ändringar tar tid, hav tålamod.
2. Glöm inte bort att kundzonen visar dina 10 första pekare, du kan med andra ord ha pekare du inte ser i zonen vid första anblicken, välj att visa flera entries i så fall eller kolla nästa sida
3. När du skapar txt records av typen spf. Ange datat UTAN snuttarna "" de lägger systemet till själv. Dubbelkolla så att det inte kommer in ett mellanslag i början.
4. Vissa records som t.ex mx-pekare kräver trailing dot. dvs datat, mailserverns hela fqdn skall avslutas med en punkt, kolla det om du får ett felmeddelande.
5. MX pekare måste börja med prioritetssiffran och sen ett mellanslag t.ex "10 mailserver.mail.se."
6. VAIA.cloudpekare hittar du i den aktuella tjänsten och ska du lägga till en VAIA webbapp ska du lägga till tre A-pekare med @ och ett cname med www som namn.
7. SRV-records kan vara lite knepiga och rekommenderas av MS när du sätter upp Office-365.

Här är ett av exemplen på hur du kan tänka för att få in recordet ordentligt. Använd samma exempel för att lägga till övriga srvrecords.

Name _sip._tls.vaia.se
TYPE=SRV
DATA 100 1 443 sipdir.online.lync.com

 

Hjälpte svaret dig? 0 användare blev hjälpta av detta svar (0 Antal röster)