Domännamn med speciella krav

För vissa toppdomäner finns krav på "lokal närvaro" i landet för att kunna registrera en domän.
Detta gäller bla .no domäner, alltså att det krävs företag i Norge för registreringen.

Om du som kund vill registrera en domän och saknar lokal närvaro i det landet så har vi en tredjepartsleverantör som kan ordna det.

Dock tillkommer en extra avgift utöver själva registrerings/förnyelseavgiften f.n.:

.no - domäner i Norge
Första året: SEK 1.495
Därefter per år: SEK 1.195

.fi - domäner i Finland
Kravet på "Lokal närvaro" finns inte längre (efter sept 2016)

Du som har egen verksamhet i Norge behöver inte detta, men måste fylla i denna blankett och skicka till oss (skanna går bra): https://www.nameisp.com/content/downloads/egenerklaering.pdf

Помог ли вам данный ответ? 0 Пользователи нашли это полезным (0 голосов)